انتقاد علی کریمی از رییس کمیته انضباطی با کلید واژه «ژن‌خوب»

بازیکن استقلال تهران به رییس کمیته انضباطی طعنه زد!...

بازیکن استقلال تهران به رییس کمیته انضباطی طعنه زد!

بازیکن استقلال هم از وریاغفوری حمایت کرد.

به گزارش مدال، پس از آن که رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با اشاره به پست مهدی رحمتی و وریا غفوری آن ها را «جوان شهرستانی که تازه به تهران آمده و مشهور شده» معرفی کرد، خیلی از کاربران و حتی اهالی فوتبال دوباره از بازیکنان استقلال حمایت کردند. اما علی کریمی این بار انتشار یک استوری جنجالی دیگر از وریا غفوری حمایت کرد.

کریمی با قراردادن تصویر وریا غفوری نوشت: منظور از ترتیب سازمانی ژن خوب و پارتی بازی. به نظر می رسد انتقادات از رییس کمیته انضباطی پایان ندارد.

انتقاد علی کریمی از رییس کمیته انضباطی با کلید واژه «ژن‌خوب»