انتقاد غفوری از وضعیت پرداخت‌ها

وریا غفوری پس از دیدار با سپیدرود به انتقاد از مدیریت پرداخت....

ویدیویی مشاهده کنید از انتقاد وریا غفوری از وضعیت مدیریتی و مالی استقلال.