انتقاد مارادونا؛ آگوئرو غایب بزرگ آلبی‌سلسته

مارادونا، اسطوره فوتبال آرژانتین، به خاطر تصمیم اسکالونی برای دعوت نکردن سرخیو آگوئرو، از او انتقاد کرد ......

مارادونا، اسطوره فوتبال آرژانتین، به خاطر تصمیم اسکالونی برای دعوت نکردن سرخیو آگوئرو، از او انتقاد کرد ...

مارادونا، اسطوره فوتبال آرژانتین، به خاطر تصمیم اسکالونی برای دعوت نکردن سرخیو آگوئرو، از او انتقاد کرد. «اسکالونی باید به فوتبال احترام می‌گذاشت و آگوئرو را دعوت می‌کرد. او هر کاری که لازم بوده تا پیراهن آلبی سلسته را بپوشد، انجام داده است.» با وجود حمله مارادونا، اسکالونی اعتقاد دارد در خط حمله گزینه‌های خوبی را در اختیار دارد و نیازی به دعوت از سرخیو آگوئرو نمی‌بیند.