انتقالات برتر فصل جدید لیگ جزیره در روز پایانی

فرصت نقل و انتقالات تابستانی برای تیم های لیگ برتر انگلیس در فصل17-2016پایان یافت ......

فرصت نقل و انتقالات تابستانی برای تیم های لیگ برتر انگلیس در فصل17-2016 پایان یافت. نگاهی به 5 انتقال برتر روز پایانی داشته باشیم.

تگ ها


لیگ برتر فوتبال