انتقال رضاییان از دحیل به السیلیه؟

ممکن است رامین رضاییان نیم فصل از الدحیل جدا شود. این احتمالی است که روزنامه استاد دوحه آن را مطرح کرده است....

تگ ها


الدحیل رامین رضاییان قطر