انتقال مدافع یونانی رم به زنیت در هاله ای از ابهام .

انتقال مدافع یونانی رم به زنیت در ابهام قرار گرفته است. به گزارش مدال به نقل از وبسایت نود، در ......

انتقال مدافع یونانی رم به زنیت در ابهام قرار گرفته است.

به گزارش مدال به نقل از وبسایت نود، در  ...

انتقال مدافع یونانی رم به زنیت در ابهام قرار گرفته است.

به گزارش مدال به نقل از وبسایت نود، در حالی که تیم های آ اس رم و زنیت بر سر انتقال کوستاس مانولاس به توافق رسیده بودند و قرار بود این بازیکن امروز برای حضور در تست های پزشکی در روسیه حاضر شود، بنظر می رسد اختلاف مالی این بازیکن و باشگاه روسیه در آخرین لحظات باعث شده این انتقال در ابهام قرار بگیرد.

مانولاس امروز در تست های پزشکی زنیت حاضر نشد و بنا بر گزارش رسانه های ایتالیا پس از جلسه امروز ایجنتش با سران زنیت قرار شده نظر نهایی خودش را تا فردا اعلام کند. 

در این میان، Premium Sport مدعی شده چلسی در آخرین لحظات برای جذب مانولاس ابراز علاقه کرده و  قصد دارد این بازیکن را هایجک کند و همین باعث مردد شدن مانولاس شده است.