انجام تست‌های تخصصی تغذیه از کشتی‌گیران اردوی تیم ملی

فدراسیون کشتی به منظور بررسی نحوه تغذیه ملی‌پوشان کشتی آزاد و فرنگی ، انجام تست‌های تخصصی را در دستور کار قرار داده است....

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که اردوی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا و گزینشی المپیک در حال برگزاری است و روند اجرای برنامه‌های آماده سازی ملی پوشان برای این پیکارها با جدیت آغاز شده، متولیان فدراسیون کشتی نیز اقدامات ویژه ای را برای بالا بردن سطح توان جسمی و روحی اردونشینان، تدوین و اجرایی کرده‌اند.

بر این اساس توجه به حضور تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران در بازی‌های المپیک و اهمیت بالای آماده سازی کشتی‌گیران، فدراسیون کشتی با استفاده از یک گروه از متخصصین، نحوه تغذیه ملی پوشان را رصد می‌کند.

بدین ترتیب تست‌های اولیه از کشتی گیران به عمل می‌آید تا نیازهای بدنی آنها نسبت به مکمل‌های تغذیه‌ای و ویتامین‌ها مشخص شود و سپس طبق نتایج این تست‌ها، برنامه غذایی به ملی پوشان داده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای گزینشی المپیک در قاره آسیا طی روزهای ۲۰ تا ۲۲ فروردین و رقابت‌های قهرمانی آسیا در روزهای ۲۳ تا ۲۸ فروردین سال آینده در شهر آلماتی قزاقستان برگزار می‌شود.

تگ ها


فدراسیون کشتی اردوی تدارکاتی کشتی آزاد کشتی فرنگی