انصاری: داوری این بازی را همه دیدند

محمد انصاری، مدافع پرسپولیس درباره تساوی تیمش مقابل نفت تهران در هفته هجدهم لیگ برتر اظهار داشت که نفت تهران با ارائه یک دفاع منطقی و پرفشار به تساوی دست یافت و وارد موضوع داوری این بازی هم نمی شوم ......

محمد انصاری، مدافع پرسپولیس درباره تساوی تیمش مقابل نفت تهران در هفته هجدهم لیگ برتر اظهار داشت که نفت تهران با ارائه یک دفاع منطقی و پرفشار به تساوی دست یافت و وارد موضوع داوری این بازی هم نمی شوم.
محمد انصاری پس از تساوی بدون گل پرسپولیس مقابل نفت تهران در هفته هجدهم لیگ برتر گفت:
به نظرم بازی خوبی انجام دادی. موقعیت های زیادی هم داشتیم که به گل برسیم اما نتوانستیم از آنها استفاده کنیم. نفت تهران همه آمده بود با انجام یک دفاع منطقی و پرفشار امتیاز بگیرد.
انصاری افزود:
آنها به خواسته خود رسیدند و توانستند در روزی که هواداران مان را در اختیار نداشتیم و خیلی هم برایمان سخت بود نتیجه مساوی بگیرند.
وی درباره داوری و اعتراض بازیکنان پرسپولیس نسبت به قضاوت داور بازی تصریح کرد:
نمی خواهم در مورد این موضوع صحبت کنم و فکر می کنم همه بازی را دیدند. وارد این موضوع نشوم بهتر است.

تگ ها


اخبار روز پرسپولیس لیگ برتر خلیج فارس فوتبال