انقلاب مونچی؛ 5بازیکن جدید آرسنال

مونچی، مدیرورزشی رم بعد از اخراج سرمربی تیم، از سمت خود استعفا کرد و گمانهزنیها میگویند قراردادش با آرسنال را طی روزهای آینده امضا خواهد کرد ......

مونچی، مدیرورزشی رم بعد از اخراج سرمربی تیم، از سمت خود استعفا کرد و گمانهزنیها میگویند قراردادش با آرسنال را طی روزهای آینده امضا خواهد کرد ...

مونچی، مدیرورزشی رم بعد از اخراج سرمربی تیم، از سمت خود استعفا کرد و گمانه‌زنی‌ها می‌گویند قراردادش با آرسنال را طی روزهای آینده امضا خواهد کرد. حالا روزنامه آس که مونچی و سیستم مدیریتی‌اش را به خاطر حضور در سویا خوب می‌شناسد، گزارش داد فصل آینده 5 ستاره جدید توسط او جذاب آرسنال خواهند شد.  این نشریه از نیکولو زانیولو، اور بانگا، تالیافیکو، دانیله روگانی و آدرین ربیو به عنوان خرید‌های احتمالی مونچی مطرح هستند.