انواع حرکات پارکور گربوی در قاب اسلوموشن!

بین حیوانات حرکات گربه بیشتر از همه به حرکات ورزش پارکور شبیه است. در این ویدیو تمام حرکات پارکور گربوی را می توانید د ......

بین حیوانات حرکات گربه بیشتر از همه به حرکات ورزش پارکور شبیه است. در این ویدیو تمام حرکات پارکور گربوی را می توانید در قاب اسلوموشن ببینید تا با ظرافت های خاص این حیوان دوست داشتنی آشناتر شوید.