انگلیسی‌های عزیز؛ حق‌تان بودید باختید!

لوتار ماتیوس، اسطوره فوتبال آلمان به انتقاد از رفتار هواداران تیم ملی انگلیس پرداخته است....

به گزارش "ورزش سه"، هواداران تیم ملی انگلیس در طول برگزاری رقابت های یورو ۲۰۲۰ رفتارهای تند و نژادپرستانه ای از سوت ردن هنگام پخش سود حریف تا لیزر انداختن روی صورت بازیکنان از خود نشان داده و به شدت هم مورد انتقاد گرفتند. لوتار ماتیوس، ستاره سابق ژرمن ها با انتشار مطلبی در نشریه آلمانی بیلد به این موارد اشاره کرده و باختن در ضربات پنالتی در مسابقه فینال را حق هواداران تیم ملی انگلیس قلمداد کرده است.

لوتار ماتیوس برای نشریه بیلد نوشت: "هواداران انگلیسی در مورد آن دختر نوجوان در پیراهن آلمان رفتاری خصمانه داشته و هنگام پخش سرود ملی تیم های رقیب سوت می زدند. آنها همچنین روی صورت کسپر اشمایکل، دروازه بان تیم ملی دانمارک هنگام شیرجه رحیم استرلینگ و نواختن پنالتی هری کین لیزر انداختند.

رفتارهای نژادپرستانه و تند بعد از بازی فینال نسبت به بازیکنان خودب را نیز به این موارد اضافه کنید. انگلیسی های عزیز، خبر نداشتیم به دنبال رفتارهای غیر ورزشی هستید و دیگر هرگز نمی خواهیم چنین مواردی را ببینیم. بنابراین اگرچه برای بازیکنان تیم ملی انگلیس متاسفم، اما شما هواداران سزاوار این ناراحتی و ضربه روحی پس از باختن در دیدار فینال و در ضربات پنالتی هستید."

تگ ها


لوتار ماتیوس تیم ملی انگلیس