انیمیشن؛ انتقام ونگر از آرسنال (دوبله)

آرسنال در اولین بازیش در فصل 19-2018 با نتیجه 2 بر 0 مغلوب منسیتی شد. همین بهانهای بود برای آرسن ونگر تا این باخت ......

آرسنال در اولین بازیش در فصل 19-2018 با نتیجه 2 بر 0 مغلوب من‌سیتی شد. همین بهانه‌ای بود برای آرسن ونگر تا این باخت را سوژه کند و آرسنال را با بازیکنان و طرفدارانش مورد انتقاد قرار دهد.

تگ ها


طنز ورزشی انیمیشن انیمیشن دوبله آرسنال لیگ برتر فوتبال