انیمیشن؛ باخت عجیب آنتونی جاشوا برابر اندی رویز!

انیمشنی بامزه از اتفاقات جدال رویز و جاشوا که با برد رویز به پایان رسید....

مروری بر اتفاقات مبارزه آنتونی جاشوا و اندری رویز که بر خلاف انتظار با برد رویز به پایان رسید.

تگ ها


رزمی ویدیو ویدئو ناک اوت آنتونی جاشوا اندی رویز انیمیشن طنز ورزشی طنز بوکس