انیمیشن؛ بازجویی کاراگاه «کانتونا» از کمپانی (دوبله)

کاراگاه کانتونا دوباره برگشته و دنبال این است که بفهمد کدام بازیکن بلند قد سیتی بعد دربی منچستر به خوزه مورینیو شیر پرت کرد؟ جدیدترین قسمت انیمیشنهای کاراگاه کانتونا را با دوبله اختصاصی مدال ببینید ......

کاراگاه کانتونا دوباره برگشته و دنبال این است که بفهمد کدام بازیکن بلند قد سیتی بعد دربی منچستر به خوزه مورینیو شیر پرت کرد؟ جدیدترین قسمت انیمیشن‌های کاراگاه کانتونا را با دوبله اختصاصی مدال ببینید.

تگ ها


طنز ورزشی انیمیشن انیمیشن دوبله لیگ برتر فوتبال