انیمیشن؛ بازسازی بازی لازیو-ناپولی با لوگو

بازی زیبای لازیو و ناپولی با برد دو بر یک ناپلیها به پایان رسید. لحظات حساس بازی با لوگو بازسازی شده که میبینید ......

بازی زیبای لازیو و ناپولی با برد دو بر یک ناپلی‌ها به پایان رسید. لحظات حساس بازی با لوگو بازسازی شده که می‌بینید.

تگ ها


طنز ورزشی انیمیشن فوتبال