انیمیشن؛ بازسازی لگویی راه رسیدن به فینال کوپا لیبرتادورس

در این ویدیو نگاهی داریم به بازسازی لگویی مسیری که هر کدام از تیمهای ریورپلاته و بوکاچونیورز پیمودند تا به فینال این جام برسند ......

در این ویدیو نگاهی داریم به بازسازی لگویی مسیری که هر کدام از تیم‌های ریورپلاته و بوکاچونیورز پیمودند تا به فینال این جام برسند.