انیمیشن؛ بازسازی لگویی رم 2 – 2 اینتر

بازسازی لگویی گلها و لحظات حساس دیدار تیمهای رم و اینتر که با تساوی 2-2 به پایان رسید را در این ویدیو ببینید ......

بازسازی لگویی گل‌ها و لحظات حساس دیدار تیم‌های رم و اینتر که با تساوی 2-2 به پایان رسید را در این ویدیو ببینید.