انیمیشن؛ بدرود کلن؛ اما بر خواهید گشت!

تیم با سابقه لیگ آلمان به دسته پایینتر سقوط کرد. عمر مومنی، کاریکاتوریست سایت گل در ا ......

تیم با سابقه لیگ آلمان به دسته پایینتر سقوط کرد. عمر مومنی، کاریکاتوریست سایت گل در انیمیشنی چند ثانیه‌ای از آن‌ها دلجویی کرده است.

تگ ها


طنز ورزشی انیمیشن اف سی کلن Bundesliga فوتبال