انیمیشن؛ تاریخ کامل فوتبال در 90 ثانیه به روایت آمریکایی‌ها! (دوبله)

تایم لاینی از نقاط عطف تاریخ فوتبال از دوران یونان باستان تا به امروز که در انیمیشنی کوتاه و به زبانی طنز ارائه شده است ......

تایم لاینی از نقاط عطف تاریخ فوتبال از دوران یونان باستان تا به امروز که در انیمیشنی کوتاه و به زبانی طنز ارائه شده است.

تگ ها


انیمیشن انیمیشن دوبله فوتبال