انیمیشن: تعقیب و گریز آیرتون سنا و بونتا فوجیوارا

در این انیمیشن جذاب تعقیب و گریز بونتا فوجیوارا، شخصیت محبوب انیمیشن های ژاپن و آیرتون سنا، اسطوره فقید برزیلی در مسابقات فرمول یک به زیبایی به تصویر درآمده است ......

در این انیمیشن جذاب تعقیب و گریز بونتا فوجیوارا، شخصیت محبوب انیمیشن های ژاپن و آیرتون سنا، اسطوره فقید برزیلی در مسابقات فرمول یک به زیبایی به تصویر درآمده است.

تگ ها


اکستریم انیمیشن اکستریم اسپورتس