انیمیشن؛ جادوی «پوش» در دورتموند (زیرنویس)

با روی کار آمدن پوش وضعیت دورتموندی ها از این رو به آن رو شده و این مربی موفق توانسته از زنبورها تیمی شکست ناپذیر بسازد ......

با روی کار آمدن پوش وضعیت دورتموندی ها از این رو به آن رو شده و این مربی موفق توانسته از زنبورها تیمی شکست ناپذیر بسازد. در این انیمیشن موفقیت پوش و یارانش در آوازی تحت عنوان «جادوی پوش» سوژه شده است.

تگ ها


طنز ورزشی اخبار ویژه انیمیشن انیمیشن دوبله بورسیا دورتموند Bundesliga فوتبال