انیمیشن؛ «زمین آتش گرفته!»(دوبله)

مردم ممالک خارجه بازی جالبی دارند به اسم زمین آتیش گرفته! در حال حرکت صدا می زنند زمین آتش گرفته و هر کس باید به شیوه ای خلاقانه از زمین بلند شود ......

مردم ممالک خارجه بازی جالبی دارند به اسم زمین آتیش گرفته! در حال حرکت صدا می زنند زمین آتش گرفته و هر کس باید به شیوه ای خلاقانه از زمین بلند شود. در این قسمت توماس مولر که به شیطنت معروف است ستاره های فوتبال جهان را با این بازی سر کار می گذارد.

تگ ها


طنز ورزشی اخبار ویژه انیمیشن انیمیشن دوبله فوتبال