انیمیشن؛ شوخی با تحقیر امارات برابر قطر

بدترین اتفاق برای امارات میزبان این بود که برابر قطر ببازد....

انیمیشنی جالب درباره باخت چهار گله‌ی امارات برابر قطر که به نوعی دشمن فعلی‌اش حساب می‌شود.