انیمیشن مبارزه مک گرگور- می ودر با حضور «سوپرماریو»

کانر مک گرگور و فلوید می ودر به زودی مبارزه قرن را برگزار می کنند. در این انیمیشن مبارزه این دو در بازی های قدیمی با ......

کانر مک گرگور و فلوید می ودر به زودی مبارزه قرن را برگزار می کنند. در این انیمیشن مبارزه این دو در بازی های قدیمی بازسازی شده و سوپرماریو هم داور بازی است.

تگ ها


طنز ورزشی رزمی انیمیشن مبارزه مک گرگور می ودر اکستریم اسپورتس