انیمیشن؛ هفت خوان «لوئیس سوارز» (دوبله)

داستان از این قرار است که لوئیس سوارز به سراغ مرشدی می رود تا راه و رسم بهترین شدن را یاد بگیرد و مرشد هفت خوان پیش پایش می گذارد ......

داستان از این قرار است که «لوئیس سوارز» به سراغ مرشدی می رود تا راه و رسم بهترین شدن را یاد بگیرد و مرشد هفت خوان پیش پایش می گذارد.

تگ ها


انیمیشن انیمیشن دوبله فوتبال