انیمیشن « پارودیا »: چگونه «کریس رونالدو» یک تنه آتلتیکو مادرید را حذف کرد

کریس رونالدو در نیمهنهایی لیگ قهرمانان درخشش فوق العاده خود را ادامه داد وموفق شد با زدن گل هایی حساس تیمش را فینال برساند ......

کریس رونالدو در نیمه نهایی لیگ قهرمانان درخشش فوق العاده خود را ادامه داد وموفق شد با زدن گل هایی حساس تیمش را فینال برساند. جدیدترین قسمت انیمیشن پارودیا به درخشش ستاره پرتقالی رئال برابر شاگردان سیمئونه اختصاص دارد.

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال