انیمیشن؛ کریس رونالدو، گزارشگر الکلاسیکو

رونالدو ال کلاسیکوی اخیر بارسا و رئال را گزارش می‌کند....

ستاره سابق رئال با اتفاقات ال کلاسیکوی اخیر حسابی خوش گذرونی کرده است!