انیمیش؛ دو باخت رئال برابر بارسلونا در خانه!

انیمیشنی بامزه درباره دو باخت سرنوشت ساز رئال قبل آمدن زیدان....

انیمیشنی درباره دو شکست متوالی رئال در سانتیاگو برنابئو برابر بارسلونا.