اهتزاز پرچم های سفید در ورزشگاه آزادی

هواداران پرسپولیس پرچم های سفید را در ورزشگاه به اهتزاز درآوردند...

هواداران پرسپولیس پرچم های سفید را در ورزشگاه به اهتزاز درآوردند

به گزارش مدال،برخی از هواداران پرسپولیس با در دست داشتن دستمال‌های سفید به سبک هواداران رئال‌مادرید اعتراض خود را به برخی از اقدامات اخیر بر علیه این باشگاه اعلام کردند.. برخی هواداران نیز بر این باور بوده اند که نباید در پس اتفاقات ورزشگاه غدیر و هجمه ها علیه تیم به اعتراض با پارچه سفید اکتفا کرد.هواداران پرسپولیس در اعتراض به حواشی دیدار پرسپولیس_فولاد علیه فتاحی شعار دادند