اوبامیانگ در برابر لواندوفسکی

یگ آلمان باز هم با گلزنی این دو بازیکن فوق العاده شروع شد. لواندوفسکی در بازی اول هتریک کرد و اوبامیان ......

یگ آلمان باز هم با گلزنی این دو بازیکن فوق العاده شروع شد. لواندوفسکی در بازی اول هتریک کرد و اوبامیانگ موفق شد دو گل به ثمر برساند.

تگ ها


Bundesliga فوتبال