اوج هنر «آندرس اینیستا» در الکلاسیکو

!وقتی اینیستا با تسلط و آرامش حمله تیم رئال مادرید را مثل قند در چای حل می کند ......

!وقتی «اینیستا» با تسلط و آرامش حمله تیم رئال مادرید را مثل قند در چای حل می کند. 

تگ ها


آندرس اینیستا بارسلونا لالیگا فوتبال