اوج هنر «راجر فدرر» در دیدار برابر فوسوویچ

راجر فدرر ساعتی پیش موفق شد با پیروزی برابر فوسوویچ به دور چهارم اوپن استرالیا راه یابد ......

راجر فدرر ساعتی پیش موفق شد با پیروزی برابر فوسوویچ به دور چهارم اوپن استرالیا راه یابد. بهترین امتیاز فدرر در این بازی را ببینیم.

تگ ها


اوپن استرالیا تنیس