اوج و فرود اندی رویز / ویدیو

مروری بر بهترین مبارزات اندی رویز که اواخر سال 2019 میلادی به مصاف آنتونی جاشوا خواهد رفت....

به همین مناسبت مروری بر بهترین ناک اوت های رویز داشته باشیم.