اوربکس: صعود هولناک از بلندترین ساختمان‌های جهان

منتخب صعودهای هولناک وادیم ماخاروف و ویتالی راسکولاف، دو تن از مشهورترین ورزشکاران اوربکس، از آسمان خراش های معروف جهان را ببینید ......

منتخب صعودهای هولناک «وادیم ماخاروف» و «ویتالی راسکولاف»، دو تن از مشهورترین ورزشکاران اوربکس، از آسمان خراش های معروف جهان را ببینید.

تگ ها


اکستریم اسپورتس