اوزیل در نقش مارشملو!

عمر مومنی کاریکاتوریست سایت گل مسوت اوزیل را به شخصیت معروف مارشملو تشبیه کرده است ......

عمر مومنی کاریکاتوریست سایت گل مسوت اوزیل را به شخصیت معروف مارشملو تشبیه کرده است.

تگ ها


طنز ورزشی مسوت اوزیل آرسنال لیگ برتر فوتبال