اولین بازی «لبرون جیمز» در ان‌بی‌ای

امروز پانزدهمین سالگرد اولین بازی لبرون جیمز در لیگ حرفهای انبیای است. او در اولین بازیش در این مسابقات برای تیم کلیولند کاوالی ......

امروز پانزدهمین سالگرد اولین بازی «لبرون جیمز» در لیگ حرفه‌ای ان‌بی‌ای است. او در اولین بازیش در این مسابقات برای تیم «کلیولند کاوالیرز» به زمین رفت و 25 امتیاز به دست آورد. در این ویدیو مروری داریم بر عملکرد این ستاره طی این سالیان.

تگ ها


ویدئو بسکتبال