اولین برخورد میخیتاریان و ستاره‌های آرسنال

ستاره ارمنی آرسنال روز گذشته با همتیمیهای خود در زمین تمرین برای اولین بار دیدار کرد ......

ستاره ارمنی آرسنال روز گذشته با هم‌تیمی‌های خود در زمین تمرین برای اولین بار دیدار کرد. 

تگ ها


نقل و انتقالات زمستانی هنریک مخیتاریان آرسنال لیگ برتر فوتبال