اولین تمرین استقلال با فرهاد مجیدی

فرهاد مجیدی اولین جلسه تمرینی اش با استقلال به عنوان مربی را آغاز کرد....

قرار شده است از ابتدای نیم فصل دوم، فرهاد مجیدی به عنوان مربی روی نیمکت استقلال بنشیند. ویدئویی مشاهده کنید از اولین حضور او در تمرین استقلال

تگ ها


استقلال فوتبال