اولین تمرین رسمی بازیکنان رئال زیر نظر زیدان/ ویدیو

بازیکنان رئال مادرید در اولین تمرین با زیدان روز با نشاطی را پشت سر گذاشتند....

بخش هایی از تمرین تیم رئال مادرید را تماشا می کنید.