اولین روز ریاض محرز در سیتی

ریاض محرز بازیکن سابق لسترسیتی به تازگی به تیم منچسترسیتی پیوسته و در اولین روزهای حضورش در این باشگاه رابطه خوبی با کودکان طرفدار این تیم برقرار کرده ......

ریاض محرز بازیکن سابق لسترسیتی به تازگی به تیم منچسترسیتی پیوسته و در اولین روزهای حضورش در این باشگاه رابطه خوبی با کودکان طرفدار این تیم برقرار کرده.

تگ ها


ریاض ماحرز منچستر سیتی لیگ برتر فوتبال