اولین سرنخ از هواپیمای مفقود شده مهاجم کاردیف

جستجوها همچنان برای یافتن هواپیمای گمشده ادامه دارد...

جستجوها همچنان برای یافتن هواپیمای گمشده ادامه دارد

به نظر می‌رسد اولین سرنخ‌ها برای رسیدن به هواپیمای مفقود، به دست آمده است.

به گزارش مدال، تحقیقات کار گروه سوانح هوایی تشکیل شده در مورد هواپیمای مفقود حامل امیلیانو سالا، به پیدا کردن چیزهایی در سواحل شمالی فرانسه منجر است که به نظر متعلقات آن هواپیما هستند.

به گزارش ESPN، به نظر پشتی‌های پیدا شده، متعلق به صندلی هواپیمای حامل سالا بوده‌اند. هواپیمای حامل خلبان دیوید ایوتسون و سالای ۲۸ ساله، در روز ۲۲ ژانویه و هنگامی که آن‌ها از فرانسه راهی ولز می‌شدند، از رادار محو گشت. تیم جستجو سه روز پس از آن اتفاق، دست از جستجو‌ها کشید. به دنبال تشکیل یک پویش مردمی و جمع آوری کمک‌های مالی، جستجوها از روز ۲۷ ژانویه ادامه یافتند. 

حالا و بر اساس فرضیات اولیه، تیم تحقیقات معتقدند قطعه‌ای از صندلی‌های هواپیما را پیدا کرده‌اند که شاید بتواند آن‌ها را به خود هواپیما برساند. این تیم به صورت همزمان در حال بررسی سطح زیر آب هم هست تا در صورت امکان، بدنه هواپیمای را بیابد و به گفته سرپرست گروه، آن‌ها خانواده‌های قربانیان را به طور مرتب در کم و کیف کار قرار می‌دهند.