اولین ضربه رسمی دمبله به توپ پس از مصدومیت

عثمان دمبله که میهمان ویزه بازی باشگاه اولش رن بود، در مراسم ابتدای بازی شرکت کرد و برای اولین بار پس از مصدومیت در دیداری رسمی پایش به توپ خورد ......

عثمان دمبله که میهمان ویزه بازی باشگاه اولش رن بود، در مراسم ابتدای بازی شرکت کرد و برای اولین بار پس از مصدومیت در دیداری رسمی پایش به توپ خورد.

تگ ها


عثمان دمبله بارسلونا لالیگا فوتبال