اولین مادر و پسر المپیکی

برای اولین بار در تاریخ المپیک، یک مادر به همراه پسرش در یک دوره از مسابقات به رقابت می پردازند ......

برای اولین بار در تاریخ المپیک، یک مادر به همراه پسرش در یک دوره از مسابقات به رقابت می ‌پردازند.

نینو سالوکوادزه ۴۷ساله که دومین نفر با سابقه حضور در ۸المپیک به شمار می رود، این بار به همراه سوتنه ماچاواریانی، پسر ۱۸ساله اش در المپیک به رقابت می پردازد.

این دو تیر انداز، اولین مادر و پسری هستند که در رقابت های المپیک به طور همزمان رقابت می کنند.

سالوکوادزه در این باره عنوان کرده است : خیلی خوشحالم و باعث افتخارم است که پسرم هم به همراه من در المپیک حضور دارد. او تازه اول کار است و به خاطر او استرس زیادی دارم. زمانی که در مسابقات کنار او هستم، نقش مربی اش را دارم و زمانی که در دهکده المپیک کنارش هستم، نقش مادرش را دارم. البته او کنار ورزشکاران دیگر است و با آدم پیری مثل من گذران وقت نمی کند. 

تگ ها


المپیک