اولین گل ایگواین در چلسی؛ چلسی 1 - هادرسفیلد 0

ستاره چلسی موفق شد در دیدار مقابل هادرزفیلد اولین گل خود را در لیگ برتر به ثمر برساند....

گل اول چلسی توسط ایگواین به ثمر رسید.