اولین گل زلاتان برای گلکسی؛ برترین گل فصل MLS

اولین گل زلاتان برای لسآنجلس گلکسی به عنوان برترن گل فصل لیگ MLS انتخاب شد ......


اولین گل زلاتان برای لس‌آنجلس گلکسی به عنوان برترن گل فصل لیگ MLS انتخاب شد.
 

تگ ها


Zlatan Ibrahimović فوتبال