اوپن استرالیا؛ بازی چشمگیر سندگرن

در مسابقه سنگین و نفسگیر بین سندگرن و چونگ، زمانی که چونگ برای بردن بازی فقط به یک امتیاز احتیاج داشت، سندگرن با نمایشی چشمگیر و باورنکردنی جریان بازی را عوض کرد و اجازه برد به چونگ نداد ......

در مسابقه سنگین و نفس‌گیر بین سندگرن و چونگ، زمانی که چونگ برای بردن بازی فقط به یک امتیاز احتیاج داشت، سندگرن با نمایشی چشم‌گیر و باورنکردنی جریان بازی را عوض کرد و اجازه برد به چونگ نداد. این لحظه حساس را در این ویدیو ببینید.

تگ ها


اوپن استرالیا تنیس