اوپن استرالیا؛ بهترین امتیاز روز اول توسط «واشک پاسپیسیل»

واشک پاسپیسیل تنیسور کانادایی با وجود شکست مقابل مارین چیلیچ با تجربه توانست در ست آخر عملکرد خوبی را به نمایش بگذارد و بهترین امتیاز روی اول مسابقات را به نام خود ثبت کند ......

واشک پاسپیسیل تنیسور کانادایی با وجود شکست مقابل مارین چیلیچ با تجربه توانست در ست آخر عملکرد خوبی را به نمایش بگذارد و بهترین امتیاز روی اول مسابقات را به نام خود ثبت کند.

تگ ها


اوپن استرالیا تنیس