اپیدمی پیش خور کردن، رمز عبور از بحران/ صدای زنگ خطر را می شنوید؟

باشگاه‌های ایرانی با یک اپیدمی خطرناک روبرو هستند....

باشگاه‌های ایرانی با یک اپیدمی خطرناک روبرو هستند.

به گزارش مدال، افتخاری و توفیقی به گفته فتحی 25 میلیارد از قرارداد اسپانسر اصلی این فصل  و 5 میلیارد از درآمدهای سال 1400اسپانسر فرعی را پیش خور کردند. حالا در خبرها آمده خود فتحی دو میلیارد از درآمد سال 1401یکی از اسپانسر های جانبی را  هزینه کرده و اخیرا هم برای جذب بازیکن آفریقایی  و فسخ با دو خارجی دیگر وامی ده میلیاردی از یک  بانک بخش خصوصی که انصاری هوادار معروف استقلال سهامدار آن است گرفته.  

در مجموع  با این روند درآمدهای پیش خور شده و تلی از بدهی انتظار مدیران بعدی این باشگاهها و بویژه استقلال را می کشد و چه بسا در پرسپولیس هم  برای خواباندن اعتراض بازیکنان به عدم دریافت مطالبات و یا فشار هواداران برای جذب بازیکن کم کم نهادینه شده و به پیش خور کردن درآمدهای ناشی از اسپانسر ها ختم شود هر چند که شنیده ایم در مقاطعی چنین اتفاقی در این باشگاه هم  رخ داده اما در حد پیش خور کردن درآمدهای سه چهار ماه از قرارداد با اسپانسر یا بدهکار بودن به سازمان لیگ به جای برخورداری از درآمد.

یعنی که عملیات پیش خور در باشگاهها شده اهرم و ابزار عبور از بحران ها . عین دوی امدادی می ماند و کم کم کار به جایی می رسد که کل درآمدهای سالهای آتی پیش خور می شود.
 این سبک مدیریتی تبدیل به اپیدمی خطرناکی شده اما هیچ کس جلودار هیچ کس نیست و همه جلوی پای خود را می بینند نه فردای آن را .
صدای زنگ خطر را کسی می شنود؟ آیا در چنین شرایطی می توان به تسویه برخی بدهی ها که مدیران قبلی و کنونی روی آن مانور می دهند خیلی بالید؟