اگه می تونی منو بگیر!

گروهی از جوانان پارکورکار در این ویدیو سعی می کنند با استفاده از تکنیک های مختلف این ورزش از پشت بام های شهر از دست پلیس فرار کنند ......

گروهی از جوانان پارکورکار در این ویدیو سعی می کنند با استفاده از تکنیک های مختلف این ورزش از پشت بام های شهر از دست پلیس فرار کنند.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس