ایتالیا به جای ایران در جام جهانی؛ توهم است!

یک مجله ایتالیایی نوشت جایگزینی ایتالیا به جای ایران در جام جهانی. مجله آگورای ایتالیا تحلیلی درباره شایعات اخیر جای ......

یک مجله ایتالیایی نوشت جایگزینی ایتالیا به جای ایران در جام جهانی.

مجله آگورای ایتالیا تحلیلی درباره شایعات اخیر جایگزینی ایتالیا به جای ایران به خاطر آنچه دخالت دولت در فوتبال خوانده می شود، منتشر کرد. این مجله در بخشی از گزارش خود نوشت، جایگزینی ایتالیا به جای ایران یک توهم زودگر است، مگر اینکه فیفا بخواهد تصمیم احساسی بگیرد. نویسند این تحلیل در بخشی از مطلب خود به ماجرای خط خوردن مسعود شجاعی از تیم ملی ایران اشاره کرد و توضیح داد به خواست دولت ایران، این بازیکن کنار گذاشته شده است؛ موضوعی که البته کی روش چندین و چندبار آن را تکذیب کرده است. با این حال مجله آگورا تاکید کرد احتمال حذف ایران از جام جهانی بسیار کم است.

تگ ها


اخبار روز Campeón de Campeones فوتبال